• TCMMadeEasy

仙鹤草 (Herba Agrimoniae)

仙鹤草

《产地》分布全中国


《来源》本品为蔷薇科植物龙牙草Agrimonia pilosa Ledeb. 的干燥地上部分。夏、秋二季茎叶茂盛时采割,除去杂质,干燥。


《性味》苦、涩,平。


《炮制》除去残根及杂质,洗净,稍润,切段,干燥。


《性状》本品长50~100cm,全体被白色柔毛,茎下部圆柱形,直径4~6mm,红棕色,上部方柱形,四面略凹陷,绿褐色,有纵沟及棱线,有节;体轻,质硬,易折 断,断面中空。单数羽状复叶互生,暗绿色,皱缩卷曲;质脆,易碎;叶片有大小2种,相间生于叶轴上,顶端小叶较大,完整小叶片展平后呈卵形或长椭圆形,先 端尖,基部楔形,边缘有锯齿;托叶2,抱茎,斜卵形。总状花序细长,花萼下部呈筒状,萼筒上部有钩刺,先端5裂,花瓣黄色。气微,味微苦。


《功效》收敛止血,截疟,止痢,解毒。


《归经》归心经、肝经。


《主治》主治咳血,吐血,崩漏下血,疟疾,血痢,脱力劳伤,痈肿疮毒,阴痒带下。


《用法用量》

1. 内服,煎汤,9~15g(鲜者加倍),捣汁或入散剂;


2. 外用:捣敷,适量。


《注意禁忌》非出血不止者不用。


《药方/食疗》-

材料:-


做法:-


疗效:-

26 views0 comments

Recent Posts

See All